skip to main content
Bild 1, Brf Njord 8
Bild 2, Brf Njord 8
Bild 3, Brf Njord 8
Bild 4, Brf Njord 8

Välkommen till Brf Njord 8

En fri­stå­ende bo­stads­rätts­för­ening i Köping med anor från 1943. För­eningen om­fattar två bo­stads­hus med 39 bo­stads­rätt­er och 5 hyres­lokal­er, i kvarter­et Njord 8 intill Präst­gärds­gatan och Ny­gatan.

Trev­liga grannar och det be­kväma läget i Köpings centr­um med af­fär­er, restaur­ang­er, frisk- och sjuk­vårds­inrättningar runt hörnet, samt när­heten till buss- och tåg­för­bind­elser, är några av de saker som gör det triv­samt att bo i våra hus.

För­ening­en Njord 8 verkar för att med­lem­mar­na i våra fast­ig­het­er ska ha ett eko­nom­iskt fördel­aktigt bo­ende i en trygg och be­hag­lig miljö.

Vill du veta mer om för­ening­en eller hur det är att bo i våra hus? I så fall är du väl­kommen att kontakta för­ening­ens styrelse!


Notiser

Gårdsdag
[ 2023-05-14 16:10 ]
Ny styrelse
[ 2023-04-03 08:30 ]
Årsmöte 2023
[ 2023-01-31 13:52 ]