skip to main content
Bild 1, Brf Njord 8
Bild 2, Brf Njord 8
Bild 3, Brf Njord 8
Bild 4, Brf Njord 8

Välkommen till Brf Njord 8

En fri­stå­ende bo­stads­rätts­för­ening i Köping med anor från 1943. För­eningen om­fattar två bo­stads­hus med 39 bo­stads­rätt­er och 5 hyres­lokal­er, i kvarter­et Njord 8 ut­med Präst­gärds­gatan och Ny­gatan.

Trev­liga grannar och det centr­ala läget i Köpings centr­um med när­het till af­fär­er, restaur­ang­er, frisk- och sjuk­vårds­inrättningar samt bra buss- och tåg­för­bind­elser, är några av de fakt­orer som gör det triv­samt och be­kvämt att bo i våra fast­ig­het­er.

För­ening­en Njord 8 verkar för att med­lem­mar­na i våra fast­ig­het­er ska ha ett eko­nom­iskt tryggt bo­ende i en fin och be­hag­lig miljö.

Vill du veta mer om för­ening­en eller hur det är att bo i våra hus? I så fall är du väl­kommen att kontakta för­ening­ens styrelse!

Notiser

Gårdsdag söndag 27 oktober!
[ 2019-09-28 13:03 ]
Grusharvning torsdagen 13/6
[ 2019-06-08 09:36 ]
Slutbesiktning!
[ 2019-05-29 20:38 ]